Tạo hoa văn trên đá nhân tạo – solid surface

Để tạo điểm nhấn mang tính nghệ thuật cho không gian tòa nhà, phòng làm việc hay khu vui chơi … thì đá nhân tạo Solid surface có thể được ứng dụng làm vách trang trí bằng cách tạo ra những hoa văn trên mặt đá.

Có nhiều phương án để tạo hoa văn như:

  • Khoét lỗ trên bề mặt đá nhân tạo Solid surface.
Có thể làm nhiều hoa văn trên các sản phẩm từ đá nhân tạo - solid surface

Có thể làm nhiều hoa văn trên các sản phẩm từ đá nhân tạo – solid surface

Tạo hoa văn cho đá nhân tạo - solid surface bằng cách khoét lỗ

Tạo hoa văn cho đá nhân tạo – solid surface bằng cách khoét lỗ

Hoa văn rất đẹp được chế tác trên đá nhân tạo - solid surface

Hoa văn rất đẹp được chế tác trên đá nhân tạo – solid surface

  • Hoặc có thể tạo hoa văn như thế này:
Đá nhân tạo - solid surface có thể chế tác thành vách trang trí rất đẹp

Đá nhân tạo – solid surface có thể chế tác thành vách trang trí rất đẹp

  • Có thể chạy chữ, chạy hoa văn trên bề mặt đá nhân tạo Solid surface vừa để trang trí và cũng để quảng cáo một sản phẩm nào đó.
Chạy chữ trên đá nhân tạo - solid surface

Chạy chữ trên đá nhân tạo – solid surface