Sản xuất và gia công lắp đặt hoàn thiện các hạng mục nội thất bằng đá Solid Surface.

Công trình được thực hiện năm 2015-2016.

bar