DARO  cung cấp và lắp đặt Vanity & Bồn Tắm Solid surface.

Công trình được thực hiện năm 2012.

marriott-hanoi