Cung cấp chậu vanity đúc liền chậu bằng đá solid surface.

Thực hiện năm 2014.

khach-san-novotel