Cung cấp, lắp đặt đá Solid Surface.

Công trình được thực hiện năm 2013.

sls-lasvegas