Cung cấp bồn tắm bằng đá thương hiệu Daro.

Công trình được thực hiện năm 2015.

villa-sonasea-phu-quoc